4.4 Folyamatirányítás

A folyamatok zökkenőmentes irányítása kulcsfontosságú a minőségközpontú szakképző intézményekben. A folyamat kölcsönösen egymásra ható, időben ismétlődő intézkedések összessége, amely a tanulóknak vagy más érintetteknek megfelelő szolgáltatást biztosít, azaz a bemeneti tényezőkkel a kívánt kimeneti eredmény elérésére irányul. A folyamatirányítás elemei az intézkedéseket megelőző viták, a tervezés és ellenőrzés, az eredmények mérése és értékelése, és a folyamatok fejlesztése.

A folyamatirányítás első lépése a szervezeti célkitűzések megvalósítása, és az ügyfelek elégedettségének elérése szempontjából alapvetően fontos, úgynevezett elsődleges vagy kulcsfolyamatok azonosítása és leírása (lásd a 3. fejezet 3. ábráját). A következő lépés a folyamatok közötti összefüggések és együttműködési formák feltérképezése annak érdekében, hogy a folyamatok közötti határokat pontosan meg tudjuk jelölni, és a működéshez átlátható, jól szervezett kereteket teremtsünk. Az eredmény az egész intézményt átfogó folyamatábra (lásd az 1.33 mellékletet). A következő lépés a folyamatok gazdáinak kijelölése, a karbantartáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó szerepek és felelősségek meghatározása. Végül ki kell dolgozni a folyamatirányítási rendszert, azaz az egyes folyamatok értékelési eljárását, és ennek részeként a folyamatok teljesítési kritériumait és mutatóit, valamint a megfelelő mérőeszközöket.

 

31. tábla A szakképző intézmények folyamatai

A kulcsfolyamatok a szakképző intézmény elsődleges tevékenységei: a verbuválástól a tanulók beiskolázásáig, a tanulás-tanítás megszervezéséig, a teljesítményértékeléstől és a végzettek sorsának követésétől, a külső tanműhelyekkel való partneri kapcsolatok ápolásáig.

A támogató folyamatok segítik a kulcsfolyamatok megvalósulását, ide tartozik a tanárok, szakoktatók toborzása, kiválasztása, továbbképzésük, a tanítás-tanulás informatikai támogatása és média-hátterének megteremtése.

A menedzsment folyamatok átfogják a szakképző intézmény irányításának feladatait, a minőségirányítás részeként ide tartozik a stratégiai tervezés, az erőforrások elosztása, a célkitűzések és célok meghatározása, és a szerepek és felelősségek kiosztása.

 

A minőségi munkához fontos, hogy a szakképző intézmény időről-időre felülvizsgálatot tartson, új folyamatokat vesessen be, vagy változtasson a régieken, ha szükséges.

 

32. tábla A kulcsfolyamatok irányítása

A kulcsfolyamatok kézben tartása alapvető az intézményi minőségkultúra megteremtéséhez. A kulcsfolyamatok meghatározása, irányítása és fejlesztése központi kérdés, míg a támogató folyamatok célja kulcsfolyamatok erősítése.

 

Az átgondolt folyamatleírások biztosíthatják azt az egységes rendszert, amelyben jól követhető, hogy ki mit, miért tesz, mikor, hol és hogyan végzi el feladatát.

A folyamatleírásnak a következő elemeket kell tartalmaznia:

  1. a folyamat neve, célja és feladata;
  2. a folyamatgazda neve és beosztása;
  3. a folyamat hatálya: a lefedett tevékenységek és a szükséges műveletek köre;
  4. a folyamat lépései: kiinduló pont, az egymást követő lépések sorozata, eredményei;
  5. az egyes lépések során elvégzendő feladatok;
  6. az egyes lépések során elvégzendő feladatokért felelős személyek;
  7. a folyamatok eredményeinek mérését szolgáló indikátorok és eszközök.

A teljesítmény szempontjából fontos, hogy az érintettek értsék a folyamatleírást, a megértést pedig a szöveges leírásnál gyakran jobban segíti egy grafikus ábra (például egy folyamatábra). A munkatársakat a folyamatok világos meghatározására, és a folyamatleírás értelmezésére egyaránt fel kell készíteni.

 


 

Kérjük töltse ki a kvízt!

 

4.4 Folyamatmenedzsment

Kérdések száma:1
Kísérletek száma:Korlátlan
Elérhetőség:Mindig
Sikeresség határa:75 %
Visszalépés:Engedélyezve