A kreditrendszert azzal a céllal vezették be, hogy a formális, nem formális és/vagy informális úton megszerzett tanulmányi eredmények egységes kezelését lehetővé tegye, megkönnyítve ezzel a különböző oktatási formákban szerzett tudások vagy végzettségek egységes elismerését. A kreditrendszert létre lehet hozni úgy is, hogy egy oktatási vagy szakképzési program alkotóelemeihez (modulokhoz, tanfolyamokhoz, eredményességi sorrendekhez, disszertációkhoz stb.) csatolunk egy pontrendszert (krediteket), vagy a számszerű tanulmányi eredményekhez rendelünk kreditpontokat. Forrás: Cedefop, 2008.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.