Köszönet a projekt hazai és külföldi partnereinek a munkájukért, köszönet a Tempus Közalapítvány munkatársainak a projekt időszakban nyújtott segítségért, és köszönet a megtisztelő kitüntetésért! 

Prezentációk letöltéséhez kattintson a "Bővebben... " linkre!

A rendezvény alkalmat kínált arra, hogy a résztvevők tapasztalatot cseréljünk azokról a hazai és európai kezdeményezésekről, amelyek célja az oktatás, szakképzés eredményességének támogatása minőségmenedzsment tudásbázissal és informatikai eszközökkel.

2017. május 25-én tartottuk a Minőségbiztosítás a szakképzésben című konferenciát és workshopot Budapesten, a SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskolában. A rendezvény szervezője a Trebag Kft. munkatársai voltak.

A kiosztott kérdőív lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy további megjegyzéseket vagy javaslatokat tegyenek a kérdőívben nem szereplő témákban is, ill. olyan szempontokat vessenek fel, melyek érdemesek későbbi megvitatásra.

 

As a core deliverable for the Project, CAPDM (CAPDM Ltd.) organised the Seventh Consultation of VET stakeholders from Scottish Vocational Education bodies and authorities.

The consultation showed how OpenQAsS is making small, but positive, contributions to Quality Management with the VET system, with the resulting discussion focussing on how the results can be integrated and used within the Scottish system.

Inside the project, ICS (ICS Skills Certification Body Of The Irish Computer Society) organised the eigth consultation for VET teachers from the Irish vocational education.

Aim of the Consultation

  • Presentation of Quality Assurance in VET and EQAVET;
  • How can OpenQAsS help?
  • OpenQAsS components: Interactive Manual, EQOS Toolkit and Course with Certification.

Az ötödik partnertalálkozót az ICS (ICS Skills) szervezte Dublinban. Az eddigi eredmények alapján a konzorcium továbblépett az OpenQAsS Eszköztár kialakításában, valamint befejezte az IQAM Sillabuszt. Az IQAM Kurzus is tovább lett fejlesztve - a közösen elfogadott sillabusz nyomdokain. Mindezen termékek tekintetében a konzorcium megállapodott a fennmaradó hónapok tevékenységeinek ütemezéséről.

 
 

A negyedik partnertalálkozót a CAPDM (CAPDM Ltd.) szervezte Edinburgh-ban. Az onine felmérések és a tanári konzultációk tapasztalatainak elemzése után át kellett érezni a tanárok igényeit az OpenQAsS Eszköztár, az IQAM sillabusz és az IQAM kurzus megfelelő megtervezése és bevezetése érdekében. Ezen hármas cél eléréséhez célszerűnek mutatkozott a munkát 3 csoportra bontva végezni, s külön-külön fókuszálva az IQAM sillabusz, a tanusítvány és a kurzusanyag főbb jellemzőinek kidolgozására.

 
 

A projekt keretében a UAH (Universidad De Alcala) szervezte meg a hatodik konzultációt a spanyol szakoktatásban érdekeltekkel (magán-, állami alapítású magán-, illetve állami iskolákból).

A konzultáció céljai

  • Az EQAVET és az európai finanszírozású OpenQAsS projekt bemutatása.

A harmadik partnertalálkozót az AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) szervezte Milánóban. Az előzetes kutatások és a tanári konzultációk (tanulmányok, prezentációk) legfőbb konklúziója teljes összhangban volt a milánói partnerség által elfogadottakkal, miszerint számos tényező befolyásolja az iskolák és a diákok teljesítményét: az osztály létszáma, az iskolai vezetés minősége, a diákokra fordított kiadások, stb. DE a legjelentősebb tényező a tanári kar minősége.

A projekt keretében az iTStudy Hungary szervezett egy konzultációt a magyar szakoktatásban dolgozó tanárokkal.

A konzultáció céljai

  • tanárok és oktatás minősége közötti kapcsolat tisztázása, hazai és külföldi kutatások eredeti forrásai alapján;
  • minőség a tanári gyakorlatban - reflexió módszerei, eszközei;

Oldalak