E6 - Konzultáció a szakoktatásban érdekeltekkel: Műhelymunka/vita a minőségbiztosítás támogatásának szükségleteiről

A projekt keretében a UAH (Universidad De Alcala) szervezte meg a hatodik konzultációt a spanyol szakoktatásban érdekeltekkel (magán-, állami alapítású magán-, illetve állami iskolákból).

A konzultáció céljai

  • Az EQAVET és az európai finanszírozású OpenQAsS projekt bemutatása.

A kérdőív lehetőséget adott a réztvevőknek, hogy további megjegyzéseket vagy javaslatokat tegyenek a kérdőívben nem szereplő témákban is, ill. olyan szempontokat vessenek fel, melyek érdemesek későbbi megvitatásra.
 

Tapasztalatok

  • téma iránti kellő érdeklődés
  • minőségbiztosítási rendszerek megvitatásának és összehasonlításának lehetősége
  • új eszközök tesztelési lehetőségének hiánya

Megjegyzések

  • A RAV (Önértékelő Riport) erőssége a teljesítménymérési adatok szolgáltatása, mely lehetővé teszi a saját iskola összehasonlítását a többi hasonló helyzetűvel.
  • A nehézséget a folyamat irányítása okozza.
  • Az iskolákban még mindig a Fordista modellt részesítik előnyben, a rugalmasság megtapasztalása szükséglet.
  • A fejlesztési tervek kidolgozásához be kell vonni az embereket, ez nélkülözhetetlen egy iskolán belüli, ill. iskolák közötti kommunikációs rendszer fejlesztéséhez.
  • Létfontosságú minden pedagógiai mozzanat kiértékelése, a RAV (Önértékelő Riport) meggyózhet minket a pedagógiai modell megoszthatóságáról a tanárok és szülők között.