E4 - Konzultáció a tanárokkal: Minőségbiztosítás, minőség-menedzsment a szakképzésben

A projekt keretében az iTStudy Hungary szervezett egy konzultációt a magyar szakoktatásban dolgozó tanárokkal.

A konzultáció céljai

  • Az Európai Unió kulcskérdésnek tekinti az EQAVET rendszer használatát a tagországok szakképző intézményeiben: ennek a konzultációnak elsődleges célja megbeszélni a jelenlegi hazai helyzetet a szakoktatásban dolgozó tanárokkal.

A konzultáción részt vettek iskolaigazgatók, pedagógusok és minőségbiztosítási szakértők is.

Szó volt a minőségbiztosítás és a szakiskolák kapcsolatáról az alábbi vonatkozásokban:

  •  milyen minőségbiztosítási múlttal rendelkeznek,
  •  milyen jogszabályi hatások változtatják jelenlegi rendszereiket,
  •  milyen iskolai minőségmenedzsmenti rendszert tudnak elképzelni,
  •  milyen funkciókat tartanánk fontosnak,
  •  és a legfontosabb, hogy látják-e hasznosságát a minőségmenedzsmentnek és milyen indikátorokkal tudják jól használhatónak elképzelni azt.

A megbeszélés során sok új nézőponttal találkoztunk és a saját elképzeléseink is alakultak.​ Megvitattuk a tanfelügyeleti rendszer bevezetéséről ismereteinket és összevetettük az EQAVET indikátorokat a hazai követelményekkel. Arra törekedtünk, hogy a konzultáció végére alakuljon ki közös vélemény és adjunk feladatot a hazai igények összegzése révén a OpenQAsS projekt rendszerfejlesztőinek.