A tervezést, a megvalósítást, az evaluációt és a minőségügyi fejlesztésekről szóló jelentéseket magukban foglaló olyan tevékenységek, amelyek biztosítják, hogy a szakképzés (a programok tartalma, a tantervek, a kimeneti eredmények mérése, stb.) megfeleljen az érdekelt intézmények minőségi követelményeinek. Megjegyzés: A minőségbiztosítás ahhoz járul hozzá, hogy a szakképzés jobban illeszkedjen a kereslethez és a kínálathoz. A minőségbiztosítás lefedi a makro-szintet (az oktatási rendszer szintjét), a középszintet (az egyedi intézményi szintet) és a mikro-szintet (a tanítás és tanulás egyéni szintjét). Forrás: Cedefop. Glossary: quality in education and training, Cedefop, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.