A képzettség különböző szempontok szerint értelmezhető: egy értékelési folyamat nyomán létrejött hivatalos kimeneti eredmény (tanúsítvány, diploma vagy cím), amely úgy szerezhető meg, ha egy illetékes testület megállapítja, hogy a tanuló elérte az adott szintnek megfelelő tanulási eredményt, és/vagy úgy, hogy rendelkezik az adott speciális munkahelyi szakmai követelményeknek megfelelő munkavégzési kompetenciákkal. A képzettség jelentheti mind a munkaerőpiacon, mind a közoktatásban és szakképzésben elért tanulmányi eredmények hivatalos elismerését. A képzettség lehet egy foglalkozás gyakorlásának hivatalos elismerése is. Forrás: OECD

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.