A képzettség egysége, amely a tudás, a készség és a kompetencia mérhető és értékelhető koherens halmazát tartalmazza. Vagy: a tudás, a készség és/vagy kompetencia készlete, amely a képzettség koherens részét alkotja. Az egység (kredit) jelentheti a képzettség azon legkisebb részét, amely mérhető, átváltható és esetleg elismerhető (hitelesíthető.) Az ECVET a képesítést szerezni kívánó személyek értékelt tanulási eredményei átvitelének, elismerésének és összegyűjtésének megkönnyítését szolgálja. Ez azért lehetséges, mert valamennyi egységet dokumentálnak, az egység tartalmazta tanulási eredményeket pedig értékelik és érvényesítik. Így a tanulók fokozatosan (egységről egységre vagy egységcsoportról egységcsoportra) gyűjthetik a tanulási eredményeket a képesítés megszerzése érdekében; ismételt értékelés nélkül elismertethetik a megszerzett tanulási eredményeket egy másik környezetben (tehát az egységeket át lehet vinni, mert a tanuló bizonyítani tudja a fogadó intézménynek, hogy az adott tanulási eredményeket elérte, és hogy azokat értékelték). Forrás: Európai Bizottság

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.