2. Modul: Fejlesztés

A modul célja

A PDCA ciklus logikája szerint a minőségirányítási rendszerben a „tervezés, megvalósítás, értékelés és beavatkozás” lépései ismétlődnek. A PLAN-tervezés, DO-megvalósítás, CHECK-ellenőrzés ACT-beavatkozás ciklikus ismétlődése, nem csak a minőségirányítási rendszer egészére, hanem az intézményben folyó összes tevékenységre vonatkozik. Ebben a modulban megismerkedünk a minőségirányítási rendszer azon komponenseivel, amit már a rendszer bevezetési előtt ki kell dolgozni, és át kell gondolni. Ide tartoznak a minőségügyi rendszer alapdokumentumai, mint például a küldetésnyilatkozat vagy a minőségpolitika. Megvitatjuk, hogy kiket érdemes, és kiket kell feltétlenül bevonni a rendszer fejlesztésébe, és hogyan kell meghatározni azokat a minőségcélokat és indikátorokat, amelyek az ellenőrzés és értékelés alapjául szolgálnak.

A modul végén a résztvevő képes lesz:
  • az oktatás minőségének folyamatos javításában érdekelt személyeket, csoportokat (stakeholdereket) azonosítani,
  • a intézményi minőségcélokat azonosítani, és a teljesülésük nyomon követéséhez szükséges indikátorokat meghatározni,
  • a minőségmenedzsment rendszer működéséhez szükséges minőségügyi alapdokumentumokat felsorolni, céljukat, tartalmukat meghatározni, a kidolgozásukban részt vevő munkatársak együttműködését koordinálni.