A tanultak megfelelő alkalmazásának képessége meghatározott körülmények között (az oktatásban, a munkában, a személyes vagy szakmai fejlődésben). Vagy másképp: A tudás, a készségek és a személyes, szociális és/vagy módszertani képességek alkalmazása a munkavégzésben, a tanulásban és a személyes vagy szakmai fejlődésben. Megjegyzés: a kompetencia nem csak kognitív elemeket (elméletet, elveket, rejtett tudást) tartalmaz, hanem magában foglal mind funkcionális elemeket (beleértve ebbe a műszaki készségeket) is, mind a személyek közötti érintkezés képességeit (például szociális és szervezési készségeket), és az erkölcsi normák betartását is. Forrás: Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2008.

Actualmente no hay contenido clasificado con este término.