Az egy vagy több, más országban vagy szervezetben szerzett végzettségek (tanúsítványok, diplomák vagy címek) egy vagy több ország, vagy szervezet általi elismerése. Megjegyzés: a kölcsönös elismerés történhet két ország vagy szervezet kétoldalú megállapodása, vagy az Európai Unión belüli, vagy hasonló profilú cégek közötti többoldalú megállapodás alapján. Forrás: Cedefop, 2008.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.