A formális, nem-formális és informális tanulás révén szerzett egyéni készségek és/vagy kompetenciák olyan halmaza, amelyet a tanuló a tanulási folyamat befejezése után demonstrálni is képes.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.