A tanárok és szakoktatók elméleti vagy gyakorlati továbbképzése. Megjegyzés: A tanártovábbképzés szervezhető: a tanárok és szakoktatók számára, akik vagy hivatásos tanárokként és szakoktatókként, vagy egy-egy szakterület olyan szakértőiként dolgoznak, akik részmunkaidősként a szakmunkás-tanulókat a munkahelyi képzésben támogatják. A tanártovábbképzés számos kompetenciát lefedhet: speciális (általános műveltségi, műszaki vagy tudományos) kérdésköröket érintő tudást; pedagógiai, pszichológiai vagy szociológiai tudást, szervezési készséget, a munka világának ismeretét; a képzési rendszer és a célcsoport ismeretét. A képzés lefedheti a tantervkészítést, a szervezést és kivitelezést, valamint a szakképzés tartalmi oldalát (a tudásátadást, a szakértelem és a készségek fejlesztését) is. Forrás: Cedefop, 2004.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.