Az információs és kommunikációs technológiák által támogatott oktatási forma. Megjegyzés: e-learning alatt nem csak az IKT-készségek révén megszerzett digitális írástudást értjük. Az e-learning sokféle, összetett formában jelenhet meg: a szoftver-használatban, az Internet, a CD-ROM, az online-tanulás vagy számos más elektronikus vagy interaktív média használatában. Az e-learning a távoktatás eszköze is lehet, de támogathatja a közvetlen, személyes (szemtől szembeni, face-to-face) tanulást is.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.