3. találkozó - Milánó

A harmadik partnertalálkozót az AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) szervezte Milánóban. Az előzetes kutatások és a tanári konzultációk (tanulmányok, prezentációk) legfőbb konklúziója teljes összhangban volt a milánói partnerség által elfogadottakkal, miszerint számos tényező befolyásolja az iskolák és a diákok teljesítményét: az osztály létszáma, az iskolai vezetés minősége, a diákokra fordított kiadások, stb. DE a legjelentősebb tényező a tanári kar minősége. Ez megerősítette a konzorciumot abban, amit a milánói partnertalálkozón is megbeszéltünk: a rendszer fókuszába a tanári munka támogatását kell helyezni (óratervezés, önreflexió, stb.).

A második munkafázis legfontosabb eredménye az OpenQAsS Toolkit koncepciójának megtervezése volt, hogy létrehozzunk egy pedagógiai minőségmenedzsment rendszert, web alapú alkalmazás formájában, mely egy saját, zárt munkafelületet kínál minden iskolai tantestület számára, támogatva napi munkájukat.

A találkozó célja

  • kidolgozni a következő két hónap hatékony munkaprogramját, tekintve hogy kisebb csúszásban vagyunk a tervezett feladatok elvégzésével;
  • elkezdeni az O3 tevékenségeit;
  • átbeszélni a kísérő tevékenységeket (minőségmenedzsment, értékelés, disszemináció és pénzügyek).