3. Modul: Működtetés

A modul célja

Az első két modulban megismerkedtünk a PDCA-ciklus fogalmával. Ebben a fejezetben a minőségciklus gyakorlati alkalmazásával foglalkozunk: hogyan kell a startégiai és operatív tervek alapján a tevékenységeket ellenőrizni, és hogyan kell mérni az elért eredményt. Megismerjük, hogy miért fontos PDCA ciklus utolsó szakasza,  és hogyan célszerű előkészíteni és lebonyolítani visszacsatolást a jobbító változtatások érdekében.

A modul végén a résztvevő képes lesz:

  • A PDCA ciklus ellenőrzési (CHECK) munkaszakaszához szükséges mérőeszközöket IKT eszközök alkalmazásával kidolgozni,
  • A rendszeres méréséket előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani és az adatok feldolgozását IKT eszközök alkalmazásával,
  • Az eredmények eljuttatását az érdekeltekhez megszervezni, megvitatásukat elősegíteni, a következtetéseket levonni és a szükséges beavatkozásokat (ACT) meghatározni
  • A rendszeres éves intézményi és pedagógusi önértékeléshez szükséges módszerek és eszközöket meghatározni és alkalmazni.
  • Az intézmény minőségügyi rendszerével kapcsolatos belső és külső kommunikáció feladatait meghatározni, és azok hatékonyságot elősegítő eszközöket alkalmazni.