1. Modul: Tervezés

A modul célja

Ebben a modulban megismerkedhetünk a minőségirányítás és a minőségkultúra alapfogalmával. Látni fogjuk a különbséget és a kapcsolatot a fogalmak között, és képet kaphatunk arról, mit jelent a minőségirányítási rendszert kialakítása, a minőségkultúra megteremtése. Bemutatjuk azokat az európai szintű törekvéseket és tevékenységeket, amelyek célja a szakképzés minőségének javítása és egy közös európai szakképzési minőségbiztosítási referencia keretrendszer kifejlesztése, a tagországok és társadalmi partnerek együttműködésében.

A modul végén a résztvevő képes lesz:
  • a minőségirányítás, minőségmenedzsment és minőségkultúra alapfogalmait értelmezni, - az intézményi minőségirányítási rendszer területeit és feladatait felsorolni és bemutatni,
  • a minőségcél és indikátor fogalmát leírni és intézményi szinten meghatározni,
  • az Európai Unió által a szakképzés minőségének fejlesztése érdekében elindított kezdeményezést, az EQAVET rendszert bemutatni,
  • az EQAVET minőségi indikátorok alapján az intézményben az érdekeltek bevonásával helyzetelemzést végezni,
  • a minőségciklus (PDCA ciklus) egyes fázisait és az azokhoz tartozó minőségirányítási eszközöket és feladatokat ismertetni.