Intézményi minőségmenedzser képzés

„A minőség nem jön létre automatikusan, a minőséget tervezni kel!.”
Joseph M. Juran[1]
 
Jelentkezés az online kurzusra az iTStudy weboldalán!
 
Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni. A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A továbbképzés célja

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni. A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A képzés célja mindazon ismeretek átadása és gyakorlati készségek kialakítása, amelyek az iskolai minőségbiztosítási rendszer megtervezéséhez, kialakításához és működtetéséhez, illetve a közreműködő kollegák munkájának megszervezéséhez és irányításához szükségesek.

A képzési program ötvözi az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében elindított Európai Uniós kezdeményezések gyakorlati tapasztalatait, ugyanakkor olyan gyakorlati, IKT-eszközökkel támogatott, speciálisan a tanítási-tanulási folyamatokra kidolgozott minőségmenedzsment módszereket mutat be, amelyek összhangban vannak a hazai közoktatási intézmények nemrég bevezetett külső ellenőrzési rendszerének elvárásaival.

A képzés blended formában zajlik, jelenléti képzési nappal kezdődik, ezt követi a távoktatási időszak, a Moodle távoktatási keretrendszerben. A képzés módszere gyakorlatorientált, a távoktatási szakaszban intenzív online együttműködéssel. Az egyes témakörökhöz kiadott gyakorlati feladatok megoldásaiból a résztvevők elektronikus minőségmenedzsment portfóliót készítenek, amelynek benyújtása és értékelése alapján kapják meg a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt.

A továbbképzés célcsoportja

Intézményi minőségirányítási feladatokat ellátó munkatársak

A képzés tartalma

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni. A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A képzés célja mindazon ismeretek átadása és gyakorlati készségek kialakítása, amelyek az iskolai minőségbiztosítási rendszer tervezéséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez, illetve a közreműködő kollegák munkájának megszervezéséhez és irányításához szükségesek. A képzési program ötvözi az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében elindított Európai Uniós kezdeményezések gyakorlati tapasztalatait, ugyanakkor olyan gyakorlati, IKT-eszközökkel támogatott, speciálisan a tanítási-tanulási folyamatokra kidolgozott minőségmenedzsment módszereket mutat be, amelyek összhangban vannak a hazai közoktatási intézmények nemrég bevezetett külső ellenőrzési rendszerének elvárásaival. A képzés blended formában zajlik, jelenléti képzési nappal kezdődik, ezt követi a távoktatási időszak, a Moodle távoktatási keretrendszerben. A képzés módszere gyakorlatorientált, a távoktatási szakaszban intenzív online együttműködéssel. A képzés sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek három feladat megoldását kell elektronikus dokumentum formájában a távoktatási kertrendszerbe feltöltenie, és szintén az online felületen egy záró vizsgatesztet kell megoldania. A tanúsítvány megszerzésének feltétele minimálisan 75%-os teljesítmény elérése. 

A képzés témakörei

1. Intézményi minőségirányítási rendszer tervezése

1.1 Minőségfejlesztési alapfogalmak
1.2 Az Európai Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer
1.3 A minőségirányítás területei, a minőségirányítási rendszer felépítése
1.4 Elemzés és tervezés

2. Intézményi minőségirányítási rendszer fejlesztése

2.1 A minőségügyi rendszer alapdokumentumai
2.2 Folyamatok azonosítása és leírása
2.3 Minőségcélok, eredményességi mutatók meghatározása

3. Intézményi minőségirányítási rendszer működtetése

3.1 Az értékelés mérőeszközei és módszerei, az adatgyűjtés IKT eszközei
3.2 Minőségciklus (PDCA) a gyakorlatban
3.3 Önértékelés és visszacsatolás

 

 

 


[1] Joseph M. Juran a minőségmenedzsment úttörője, romániai születésű amerikai mérnök és menedzsment tanácsadó (1904 – 2008).