Nyílt forráskódú minőségbiztosítási eszköztár európai szakképző intézmények számára

OpenQAsS Workplan on PreziAz iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan kutatás és tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányítási kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni. A gazdasági válság nyomán az európai szakképző intézményeknek speciális kihívásokra kellett választ találniuk. Az európai szakképző intézményeknek “növelniük kell vonzerejüket, fokozottan integrálniuk kell a munkaalapú tanulást, erősíteniük kell munkaerőpiaci kötődésüket, pontosabb pályaképeket és karrier-utakat kell kialakítaniuk, elő kell segíteniük a tanárok szakmai fejlődését, fejleszteniük kell a képzések kölcsönös elismerését és az országok és a különböző tanulmányi fokozatok közötti átjárhatóságot".#1

Az EQAVET (Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer) segíti az EU-tagállamokat, a társadalmi partnereket és az Európai Bizottságot abban, hogy az EU-tagállamok az EQAVET gyakorlati alkalmazása során sikeresen fejlesszék a szakképzés minőségbiztosítási rendszereit. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszert – a fejlesztések elengedhetetlen feltételeként - abból a célból hozták létre, hogy terjessze a szakképző intézmények minőségbiztosítási kultúráját.- “A részt vevő országoknak 2015 végéig valamennyi szakképzési szolgáltatóra vonatkozó, nemzeti szintű közös minőségbiztosítási keretet kell létrehozniuk, amely a kapcsolódó munkahelyi tanulásra is kiterjed, és amely kompatibilis az EQAVET-kerettel. (Bruges Communiqué, EU Commission, 2010).