Köszönetnyilvánítás

 

Ez a kiadvány[1] Tina Bertzeletou, a CEDEFOP vezető szakértője által koordinált projekt és csapatmunka eredményeképpen, valamint Wolfgang Schlegel, a Szakképzési, Munkaerő-piaci és Szociálpolitikai Intézet (INBAS) munkatársa által vezetett konzorcium, és a kutatásért felelős Erwin Seyfried professzor (Közgazdasági és Jogtudományi Főiskola, Berlin) munkája eredményeképpen jött létre. Külön köszönet illeti meg azt a nemzeti és ágazati szakértőkből álló csapatot, amely a helyszíni terepmunkát végezte: Agnès Ammeux-nak, aki a francia esettanulmányt készítette, és akit Sofia Reis, a portugál esettanulmány készítője támogatott munkájában; Giorgio Allulinak, aki a két olasz esettanulmány és az autóipar, az ipari formatervezés és az ipari szolgáltató szektor esettanulmányainak szerzője; Marian Hulshofnak és Eef Schapmannak, akik a holland esettanulmányt készítették, Maria Gutknecht-Gmainernek, aki az osztrák anyag szerzője; Molnár-Stadler Katalinnak, aki a magyar fejleményeket foglalta össze; Erwin Seyfriednek és Anja Wachtelnek, akik az egyik francia,a két német, a skót és észt tanulmányt, valamint a hajóépítő-iparról és a szociális  szolgáltatókról szóló tanulmányokat írták; Birgit Rasehornnak és Ulrike Wissernek, akik a belgiumi esettanulmányt gondozták, és végül Dana Stroienek, aki a román, szlovén és finn esettanulmány szerzője. A külső kutatócsoportoknak ezek a nagy elismeréssel fogadott munkái jelentették a kézikönyv legfontosabb forrását.

Erwin Seyfried készítette el a kézikönyv első változatát Maria Gutknecht-Gmeiner támogatásával, aki az 5. fejezet elkészítéséhez, és Molnár-Stadler Katalin segítségével, aki a 4. és 7. fejezet megírásához járult hozzá jelentős mértékben. Ezen kívül Elena Eybe nyújtott technikai támogatást a legtöbb diagram elkészítéséhez, míg Agnès Ammeux a munka teljes időtartama alatt az adminisztrációs munkákat segítette. Köszönet jár Alessia De Martinonak titkársági munkájáért, valamint Evangelia Baranak és Yvonne Noutsianak, a CEDEFOP munkatársainak támogató segítségükért.

Mindamellett csaknem lehetetlen minden, a bevezetőben említett vitapartner hozzájárulását méltányolni, akik látogatásaik alkalmával megosztották tudásukat, tapasztalataikat és ötleteiket a kutatócsoporttal és támogatásukkal hozzájárultak a kézikönyv sikeres elkészítéséhez.

 


[1] A kutatást az INBAS GmbH végezte el a Cedefop megbízásából, az AO/ECVL/TB/InternalQualityManagemenet/010/11 szolgáltatási szerződés alapján.