6.1.2 Középpontban: a diákok szükségletei

A szakképző intézmények más csoportjai számára a minőségfogalom középpontjában a tanítás és a tanulás, az egyéni tanulási utak céltudatos támogatása, a diákok egyéni szükségleteinek figyelembe vétele áll, és a képzés sikerességének biztosítása a néha nagyon is nehéz személyi feltételek ellenére is. Az oktatás  eredményességébe beleértjük a társadalmi integráció támogatását, a társadalmi életben aktív részvételre való felkészítést, és a munka világába való belépést.

Emiatt ezen intézmények számára minőségfogalmuk lényegét a tanítás és a tanulás minősége alkotja, beleértve a munka világával való kapcsolatot a munkaalapú tanulás érdekében. A minőségügyi tevékenységek a tanárok és szakoktatók motivációját célozzák meg, és azokra az eszközökre és módszerekre helyezik a hangsúlyt, amelyek a tanárok és szakoktatók elkötelezettségét erősítik.

E szakképző intézmények gyakran viszonyulnak nagyon kritikusan a formalizált minőségirányítási rendszerek alkalmazásához, és a külső környezet elvárásaként tekintenek rá. Néha terhes bürokratikus kötelezettségnek és fölösleges időpocsékolásnak tartják. Gyakran ezek a szakképző intézmények választják azt az utat, hogy saját szándékaik és céljaik megvalósítása érdekében speciális, egyedi minőségbiztosítási rendszert dolgoznak ki. Ennek megfelelően olyan saját, testreszabott minőségbiztosítási rendszert alkotnak meg, amely eltér a szabványosított rendszerektől, és megfelel saját minőségügyi elképzeléseiknek. Minőségirányítási rendszerük fejlesztése a diákokkal és a külső érintettekkel folytatott kommunikáció javításának új módszereivel és eszközeivel való folyamatos kísérletezésen alapul.