6.1.1 Középpontban: a munka világa

Minden oktatási és szakképzési intézmény, de főként felnőtt- és továbbképző szervezetek számára a minőség egyik legfőbb kritériuma, hogy tanulóik hogyan tudnak megfelelni a gazdaság követelményeinek, és milyen biztonságos elhelyezkedési lehetőségeket tudnak biztosítani tanulóiknak. Következésképp minőségfelfogásuk középpontjában a gazdasághoz fűződő viszonyuk áll, és kiemelkedően fontos számukra, hogy jó hírnevük legyen a vállalkozások körében és a helyi közösségben. E szakképző intézmények „minőség” alatt a felszerelések, berendezések, laboratóriumok, tanműhelyek kiválóságát értik, valamint a munkatapasztalatok bevonását a képzési programokba, s amint már említettük, diákjaik jó elhelyezkedési esélyeit.

A munka világával való kapcsolat nemcsak a cégek igényeire való gépies reagálást jelenti, hanem a képességet is a munkaerőpiac új szakmai trendjeinek előrejelzésére, a tartalmukban ezekhez igazodó képzési programokat, az innováció bevezetését a tantervbe. Így e szakképző intézmények aktív szerepet játszanak a munka világában, mivel folyamatosan adaptálják az ott bevezetett új technológiákat, és képzési profiljaikat hozzáigazítják a munkaerőpiacon keletkező kereslethez.

A minőséghez kapcsolódó fő tevékenységeik kell, hogy támogassák a munkaadókkal és a gazdaság szervezeteivel ápolt gyakori és intenzív kapcsolatot, a képzési programok adaptálását munka világának változó igényeihez, valamint a tanulók elvárásaihoz, figyelembe vétele, akiknek – s ezt külön hangsúlyozzuk – gyakran fizetniük is kell a képzésükért, főként átképzéseik vagy új készségek elsajátítása esetén. Van a szakképző intézményeknek egy olyan csoportja, amelyek minőségügyi tevékenységeit áthatja az a törekvés, hogy innovatív és vonzó képzési programokat alkossanak, diákjaik és munkáltatói számára kielégítő eredményeket nyújtsanak.

E szakképző intézmények számára a formális belső minőségirányítási rendszer alkalmazása gyakorlati szükségleteiket elégíti ki, és legtöbbször pozitív hatással van az intézményre. Az elsősorban az ISO-szabványokon alapuló formalizált rendszer alkalmazása erősíti a szervezet minőségügyi jó hírnevét a gazdaság szereplői és az önfinanszírozó tanulók/ügyfelek között. Ráadásul egy ilyen rendszerben minden minőséget fejlesztő folyamat könnyen követhetővé és ellenőrizhetővé válik.