6.1 Keressük a központi értékeket: a minőség különböző megközelítései

A szakképző intézményekben alkalmazott minőségfogalom - és így minőségirányítás is - különböző lehet az oktatás típusától, a szervezeti hagyományoktól, a regionális vagy helyi környezettől függően. A következőkben a minőség és minőségirányítás három különféle megközelítését mutatjuk be a szakképzésben, annak tudatában, hogy a valóságban a szakképzési intézmények ezek vegyes formáit alkalmazzák (lásd a 19. ábrát). Minden szakképző intézménynek meg kell találnia az egyensúlyt e megközelítési formák között, figyelembe véve saját környezeti adottságaikat és a belső szervezeti felépítésüket.

 

19. ábra A minőség különböző koncepciói és kölcsöhatásuk

Forrás: CEDEFOP.