5.3 Együttműködés és hálózatépítés más oktatási intézményekkel

Sok szakképző szolgáltató számára vált minőségfejlesztési céllá a más oktatási és képzőintézményekkel való együttműködés és hálózatépítés. Célja sokrétű - közös információk, az intézmény és szakmai programjának megismertetése, tapasztalatcsere, hálózatépítés és az intézmény összehasonlítása a társintézményekkel – mindezek a tevékenységek mind különféle hatással vannak a minőségre.

A legtöbb szakképző intézmény különös figyelmet szentel a helyi általános- és középiskolákkal való együttműködésre, akiknek végzőseire mint leendő diákjaikra tekintenek. A hagyományos tevékenységeken túl - mint például a nyílt napok – néhány szakképző intézmény aktív toborzási stratégiát alkalmaz, információs napokat szerveznek a helyi általános és középiskoláknak, amelyeken a szakképzési programjaik kínálatát ismertetik meg a szülőkkel és a leendő diákokkal. Az iskolarendszerek intézményesített együttműködésének célja az, hogy a tanulókat felkészítse a szakképző programokra, és segítse zökkenőmentes átlépésüket a szakképzésbe.

A többi szakképző intézménnyel való együttműködés további tanulási lehetőségeket nyújthat a szolgáltatók hálózatban való részvételével. Az ilyen hálózatépítés más szakképző intézményekkel kiterjedhet a közös tanulás támogatásáról szóló informális tapasztalatcseréktől egészen a képzési programok közös fejlesztéséig és felkínálásáig, valamint benchmarking-eredményekhez vezető tevékenységekig.

A szakképzési piacon folyó verseny miatt a tapasztalatcsere és az együttműködés gyakran korlátozott a fent említett közös tevékenységek ellenére. A megkérdezett fenntartók hangsúlyozták, hogy minél keményebb a verseny az intézmények között a nyílt oktatási piacon, annál kisebb a hajlandóság jó gyakorlataik kicserélésére a minőségirányítás terén. Egyetlen intézmény sem akarja elveszíteni versenyelőnyét.

Ha mégis létrejön az együttműködés, a minőséget érintő előnyök abban rejlenek, hogy azonosíthatják és átadhatják egymásnak saját jó gyakorlataikat, és külső visszajelzést kaphatnak. Több szakképző intézmény együttműködik kísérleti rendszerek kipróbálásában, szakképzési programjaik megújításában és korszerűsítésében, vagy az e-learning használatának előmozdításában, így hozzáadott értékeket nyernek programjaikhoz, és szolgáltatásaik minőségi előírásaihoz. Néhány szakképző intézmény innovációs projektekben vesz részt – kutatóintézetekkel közösen –, hogy új minőségi védjegyeket dolgozzanak ki, és biztonsági szabályokat határozzanak meg.

Egyes intézmények, különösen azok, melyek az élethosszig tartó tanulás elvét vallják, egyértelműen a felsőoktatási intézményekkel való együttműködést állítják a középpontba. Bizonyos ágazatokban tevékenykedő szakképző intézményekről szóló elemzések érdekes példákat tártak fel egyetemekkel való együttműködésekre, amelyek olyan új programokat dolgoztak ki, amik  jobban megfelelnek végzettjeik szakmai fejlődési igényeinek, mint a hagyományos felsőoktatási programok. Ez javítja szolgáltatásaik minőségi előírásait, és fontos hozzáadott értéket jelent.

 

35. tábla A többi oktatási intézménnyel való együttműködés eredményei

  1. Biztosítja a versenyelőnyt, az átláthatóságot, javítja az intézmény vonzerejét a jövőbeni diákok, a szülők és a vállalatok számára.

  2. Új képzési programok fejlesztése, a meglévők korszerűsítése a többi oktatási intézménnyel való hálózati kapcsolatok révén.

  3. Új felismerések szerzése a közösen nyújtott szakképzési programok fejlesztése terén, és célzott benchmarking eredményekhez jutás.

  4. Az intézmény saját programjainak értéknövelése, és a saját minőségi előírásainak fejlesztése.

  5. Új szakmai karrierutak nyitása végzettek számára.

 


 

Kérjük töltse ki a kvízt!

 

5.3 Együttműködés és hálózatépítés más oktatási intézményekkel

Kérdések száma:2
Kísérletek száma:Korlátlan
Elérhetőség:Mindig
Sikeresség határa:75 %
Visszalépés:Engedélyezve