5.1 Együttműködés a külső érdekeltekkel

Vannak olyan szakképző intézmények, ahol a külső érdekeltekkel, különösen a munka világával való együttműködés napi gyakorlattá vált, és ezek a kapcsolatok az intézmény munkájának minőségét pozitívan befolyásolják:

  1. azok a munkáltatók, amelyek biztosítják a helyszínt a gyakorlati oktatáshoz, egyfelől fontos információt szolgáltatnak a munkahelyi képzési szükségletekről, másfelől visszajelzést adnak az elméleti oktatás megfelelőségéről;
  2. a társadalmi partnerek, a kamarák és az ágazati szakmai szövetségek információkat adhatnak a munkaerőpiaci tendenciákról, az új készségek iránti igényekről, a tananyagok korszerűsítére vonatkozó szükségletekről;
  3. a munkaügyi hivatalok segíthetik a végzettek munkaerőpiaci beilleszkedését, és beszámolhatnak a foglalkoztatottság változásairól;
  4. a többi képzést vagy szakoktatást szolgáltató intézménnyel való együttműködés megkönnyítheti az intézményben végzett diákok továbbtanulását, és hosszabb távon segítheti az átjárhatóságot a képzési alrendszerek között;
  5. a végzettek fontos visszajelzésekkel szolgálhatnak diákként megszerzett képességeik használhatóságáról, és segíthetnek a munka világával és a helyi közösséggel való kapcsolatfelvételben. A végzettekkel tartós kapcsolatot lehet kialakítani az öregdiákok egyesületein keresztül, és rendszeres meghívásukkal az intézmény rendezvényeire;
  6. a helyi vagy regionális döntéshozókkal és a civil szervezetekkel kialakított kapcsolat célja, hogy beágyazza az intézményt a környezetbe, elősegítse az átláthatóságát, növelje az intézmény jó hírnevét, és egyúttal a szakképzés vonzerejét;
  7. együttműködésre kell törekedni az akkreditációs testületekkel az intézmény külső elismerése érdekében.

 

34. tábla Az EQAVET-ajánlás javaslatai

Az EQAVET-ajánlás kiemelten kezeli a külső érdekeltek bevonását, valamint ’az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás közötti kölcsönhatás fejlesztését’:

  1. a külső kapcsolatok erősítésének legfontosabb célja, hogy fenntartsa és növelje a szakképzés válaszadó képességét a munkaerőpiac szükségleteire;

  2. a szakképzésből a folyamatos tanulásba és képzésbe, és különösen a felsőoktatásba való átmenet javítása;

  3. a szakképzéshez való hozzáférés megkönnyítése és javítása.

 


 

Kérjük töltse ki a kvízt!

 

5.1 Együttműködés a külső érdekeltekkel

Kérdések száma:1
Kísérletek száma:Korlátlan
Elérhetőség:Mindig
Sikeresség határa:75 %
Visszalépés:Engedélyezve