5. fejezet – A minőség külső tényezői

Ebben a fejezetben megtanuljuk, hogy a különböző külső érdekeltek hogyan járulhatnak hozzá az intézményi munka minőségéhez, és hogyan fejleszthetjük az együttműködést, a hálózatépítést és a közös értékelést a minőséget javító erőfeszítéseinkhez.