3.5 A tervezés 2.0-ás változata: egységes (következetes) fejlesztési terv létrehozása

A teljes PDCA-ciklus előző fejezetekben tárgyalt megvalósítása után most visszatérünk a ciklus első szakaszához. Míg a tervezés első körében a részletes megvalósítási célok kidolgozása volt a tárgy, addig a 3.5.1 fejezetben azt tanulhatjuk meg, hogy hogyan lehet továbblépni egy továbbfejlesztett „2.0 tervezési változat” irányába, amelyben kialakíthatjuk az intézmény következetes fejlesztési stratégiáját, mely magában foglalja a minőség folyamatos javítását is.