3.4.2 A változás előkészítése

Mire az okok elemzésével eddig eljutunk, már ki kell derülnie, hogy mely területeken van leginkább szükség változtatásra és fejlesztésre. A teljeskörű, az egész intézményt átfogó minőségfejlesztésre általában nincs azonnali lehetőség, éppen ezért el kell dönteni, hogy az adott helyzetben mi a legfontosabb feladat, és arra kell az erőforrásokat összpontosítani. Ebben a kérdésben hasznos segítség a Pareto-elemzés technikája, amelyet a 24. tábla mutat be.

 

24. tábla A Pareto-elemzés

A Pareto-elemzés – amelyet 80-20-szabálynak (vagy Pareto-szabálynak, Pareto-diagramnak) is neveznek – olyan eszköz, mellyel fontossági sorrendbe állíthatjuk a fejlesztési feladatokat, és megoldást találhatunk a problémákra. A szabály kimondja, hogy a problémák 80 százaléka az okok 20 százalékára vezethető vissza. Ha megtaláljuk a kritikus 20 százalékot, akkor lényegesen jobbak lesznek az esélyeink a teljesítmény javítására.

 

Ha azonosítottuk a változtatás és fejlesztés súlyponti területeit, meg kell beszélni és megállapodást kell kötni a lehetőségekről. Mivel a tanárok és szakoktatók, a diákok vagy más érdekeltek nem feltétlenül vannak azonos véleményen a szakképző intézmény elvárásaival és szándékaival kapcsolatban, fontos, hogy kompromisszumok szülessenek. Ellenőrizni kell, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, és megfelelnek-e célok megvalósításához? Kire lehet támaszkodni a célok elérésében? Kitől várhatunk támogatást?

A megvalósítást segítő ötletek gyűjtésére többféle eszköz áll rendelkezésünkre, az egyik ilyen például a gondolattérkép. A grafikon közepébe egy kulcsszót vagy képet helyezünk, amelyből különböző irányba fő- és mellékágak vezethetnek. Így létrehozhatunk egy olyan térképet, amelyben a különböző megfontolásokat reprezentáló, hierarchikusan tagolt részek kapcsolata világosan láthatóvá válik. Egy példa[Szerk6]:

 

Forrás: http://elte.prompt.hu/ [hozzáférés 2016. 08. 01.].

 

Az innovatív ötletek ösztönzésének másik eszköze a rövid ötletbörze (brainstorming), amelynek időtartama célszerűen nem több, mint 10-30 perc, és amely a résztvevőknek előzőleg kiadott tematikára épül.

 

25. tábla Ötletbörze (Brainstorming)

Az ötletbörze a szakképző intézmények minőségbiztosításának és -fejlesztésének egyik kulcsfontosságú eszköze. Az ötletbörze olyan kötetlen beszélgetés, amelyben tapasztalt érintettek jönnek össze abból a célból, hogy fejlesztési ötleteket gyűjtsenek, és megoldásokat keressenek a hibák elkerülése érdekében.