3.4 Változtatás és javítás elemzéssel és stratégiával

Ebben a fejezetben a PDCA-ciklus kritikus szakaszába érkezünk: megismerkedhetünk azzal, hogy hogyan lehet a mérési és az értékelési eredményeket az intézményi munka minőségét javító változtatásokká transzformálni. Megismerkedünk a minőséget meghatározó tényezők szakszerű elemzési módszereivel, megtanulhatjuk, hogyan lehet a változtatást megszervezni, és a fejlesztések irányába elindulni.

 

A 3.3 fejezet különböző példái megmutatták, hogy milyen fontosak a mérés és értékelés eredményei a továbblépéshez, ahhoz, hogy a szükséges változtatásokra új javaslatok szülessenek. A mérési eredmények megvitatása gyakran elnagyolt és ötletszerű, különösen, ha a hibák kijavításáról és a minőségi problémákról van szó.

Csak szakszerű elemzési módszerekkel lehet elkerülni az ad-hoc megoldásokat: az egész intézményre és a kulcsfontosságú folyamatokra (a tanítási-tanulási folyamatra) kiterjedő, egységes stratégiát és részletes fejlesztési koncepciót kell kidolgozni, amely megfelel azoknak az elvárásoknak, amit a PDCA-ciklus ACT (visszacsatolás) fázisánál a 3.1 fejezetben leírtunk.

 

22. tábla Az EQAVET-ajánlások javaslatai

A PDCA-ciklus utolsó szakaszához az EQAVET-ajánlások I. sz. mellékletének irányadó jellemzői a következőket ajánlják:

  1. a tanulói és tanári visszajelzéseket fel kell használni a további akcióknál;
  2. a visszajelzések és a felülvizsgálatok eljárási rendszere a szervezet stratégiai tanulási folyamatának a részét képezik;
  3. a megfelelő cselekvési terveket be kell vezetni.