3.3.6 A mérési eredmények közzététele

Tisztában kell lenni azzal, hogy az intézmény munkája, a minőségértékelések eredményei sem a belső és külső érdekeltek, sem a közvetlen „fogyasztók” (tanulók, szülők) számára nem válnak automatikusan láthatóvá. Éppen ezért a értékeléseket aktív publikációs és kommunikációs stratégiával kell kiegészíteni.

A stratégiában meg kell határozni, hogy ki, milyen médiumon keresztül, milyen információkhoz férhet hozzá, mivel bizalmas jellegük miatt nem lehet minden mérési adatot minden érintett számára elérhetővé tenni, és nem lehet mindent az interneten keresztül a széles közönség számára nyilvánosságra hozni. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy egyensúlyt kell találni az adatvédelmi szempontok (például a tanárok és szakoktatók személyi adatainak védelme) és a széleskörű átláthatóságra vonatkozó követelmények között.

Az alábbi útmutató segít az intézménynek kidolgozni a mérési eredmények közzétételére vonatkozó szabályokat:

 1. a tanárok személyes értékelése csak saját magukra tartozik;

 2. az óralátogatások eredményeit bizalmasan kell kezelni, és csak a tanár és a felelős ellenőr vitathatják meg egymással;

 3. az osztályok és a képzések mérési eredményeit nyilvánosságra lehet hozni az intézményi intraneten, ha a személyi adatok védelmét biztosítják, és ha az eredményeket előzőleg minőségügyi értekezleteken széles körben megvitatták a belső és külső érdekeltekkel;

 4. pozitív marketinget jelent az iskolának, ha a felmérések összesített adatait nyilvános honlapon hozzáférhetővé tesszük.

 

21. tábla Gondolatébresztő kérdések és lehetséges további akciók

 1. Ellenőrizze és hasznosítsa az intézményben összegyűjtött adatokat!

 2. Figyelembe vette már korábban az Európai Unió által kiadott minőségi indikátorok listáját?

 3. Gyűjt visszajelzést az intézmény fontos partnereitől?

 4. Hogyan tudja meghatározni az egyéni készségfejlesztési és teljesítmény növelési igényt a munkatársak körében?

 5. Ön szerint sikeres az intézményében folyó önértékelési munka?

 6. Kipróbálta már a fókuszcsoportot a minőségügyi mérések eredményeinek mélyebb elemzéséhez?

 7. Részt vett a mérési eredmények közzé tételére vonatkozó egyértelmű szabályok meghatározásában?

 


 

Kérjük válaszolja meg a kérdéseket (használja a Hozzászólás mezőt), és töltse ki a kvízt is!

 

3.3 Mérje az eredményeket és az előrehaladást

Kérdések száma:4
Kísérletek száma:Korlátlan
Elérhetőség:Mindig
Sikeresség határa:75 %
Visszalépés:Engedélyezve