3.3.3 Munkatársi értékelés és a munkatársak teljesítményének mérése

A tanítás és tanulás megfigyeléséről szóló 3.3.2 sz. fejezetben kifejtettük, hogy milyen fontos a munkatársi értékelés a felső vezetés és a munkatársak közötti kommunikáció szempontjából amellett, hogy ötleteket ad a minőség javításához.

A minőségorientált szakképző intézményekben célszerű rendszeresen értékelni a munkatársak teljesítményét a munkaköri leírásban foglalt feladatokhoz mérten. A mérési szempont lehet az általános szakmai hozzáállás (szakmaiság, módszertani kultúra, a minősítés és értékelés módja, a tehetséges diákok támogatása), a speciális oktatási feladatok vállalása (általános intézményi feladatok, tanórán kívüli elfoglaltság) és más, a minőségügyet érintő területek (az intézménnyel, a minőségcélokkal való azonosulás, együttműködési készség, a kapcsolatok ápolása, kommunikáció, munkafegyelem, adminisztráció). Bizonyos beosztásoknál további szempontokat is figyelembe kell venni: hogyan teljesítik a vezetők a feladataikat (milyen a munkaközösség vezetése, a partnerkapcsolatok szervezése, megfelelőek-e a vezetői képességek, a vezetési ismeretek), további szempontok lehetnek a kreativitás, a kommunikációs képességek.

A munkatársi teljesítmény mérésének másik eszköze a munkaközösség-vezetők vagy az intézmény vezetőinek óralátogatása, ami segítheti a tanárok szakmai fejlődését, segíthet tudatosítani erősségeiket és gyengeségeiket az egyéni továbbfejlődésük érdekében. Ahhoz, hogy az értékelés valóban objektív legyen, ki kell egészíteni az óralátogatások megállapításait a tanárok önértékelésével és a tanári munka diákok által történő értékelésével. Fontos leszögezni, hogy az óralátogatás nem ellenőrző, hanem támogató jellegű. Az intézményi minőségkultúra fejlesztéséhez nagyon fontos az eredmények értékelése, és az, hogy a fejlődés érdekében meghozott döntések és intézkedések a tanárok és az órákat értékelő látogatók közötti, kölcsönös bizalmon alapuló viták, beszélgetések során szülessenek meg.

 

18. tábla Eszköztár: a tanári teljesítmények mérése

Az 1.4 melléklet útmutató ahhoz, hogy miképpen értékeljük a tanári teljesítményt az óralátogatások során.