3.2.1 Minőségirányítás és a minőség a szakképző intézményben

A felsővezetés, a munkaközösség vezetői, a minőségirányítási vezető és más munkatársak közötti hatékony kapcsolat kulcsfontosságú a minőségcélok eléréséhez.

A sikerhez szükség van rugalmasságra, a munkaközösségek bizonyos fokú önállóságára, különösen a szervezeti hierarchia alsó szintjein. Annál könnyebb eredményt elérni, minél inkább magukénak érzik a minőségcélokat a munkatársak a szervezeti hierarchia minden szintjén. Ha a minőségcélok összhangban vannak a munkatársak saját elképzeléseivel, és úgy érzik, hogy a saját kezdeményezésük valósul meg, sokkal hatékonyabb lesz a közös munka (lásd az 1.31 és 1.32 mellékleteket).

Az kétségtelen, hogy a minőségfejlesztéshez szükséges feltételek megteremtése a felsővezetés dolga. A felsővezetés feladata, hogy világos szabályokat és átlátható döntési mechanizmusokat dolgozzon ki arra az esetre, ha az eredeti célokhoz képest eltérés mutatkozik. A kézikönyv 4. fejezetében látni fogjuk, hogy hogyan lehet optimális a felső vezetői irányítás mellett aktívan bevonni a munkatársakat, és hogyan lehet az intézményen belüli hatékony információáramlást és kommunikációt elősegíteni.

A munkatársak, különösen a pedagógusok és a szakoktatók szakmai felkészültsége és motivációja a minőségfejlesztés sikerének meghatározó tényezője. Nagyon fontos, hogy a szakképző intézmény – összhangban a minőségcélokkal – startégiát dolgozzon ki a munkatársak szakmai fejlődésének elősegítésére. Megfelelő szempontrendszert kell kidolgozni az új pedagógusok és szakoktatók felvételi eljárásához, és meg kell tervezni a munkatársak továbbképzési rendszerét, mely amellett, hogy türközi az intézmény fejlesztési igényeit, figyelembe veszi az egyéni érdekeket és képességeket is. Fontos, hogy az intézmény magas szintű továbbképzési programokat kínáljon a munkatársaknak, és legyen kidolgozott rendszere arra is, hogy a munkatársi erőfeszítéseket elismerje.

 

9. tábla Az EQAVET ajánlások javaslatai

Az EQAVET ajánlások I. sz. mellékletének minőségkritériumainak javaslata szerint a PDCA-ciklus ’megvalósítási’ (’do’) szakaszában a végrehajtási terveket az érdekelt felekkel konzultálva kell összeállítani, egyértelműen meghatározott elvek alapján. Az értékelés minőségmutatói:

  1. a végrehajtási tervekben meghatározott célok elérése érdekében az erőforrások belső elosztása megfelelően megtörtént;

  2. a munkatársak alkalmasságának fejlesztésére irányuló terv tartalmazza a tanárok és szakoktatók képzési szükségleteit.

 

A munkatársak értékelése fontos eszköz a szervezet és az egyének fejlesztési igényeinek összehangolásában. A legtöbb szakképző intézmény rendszeresen él ezzel az eszközzel, mivel lehetőséget nyújt a felsővezetés és a munkatársak közötti folyamatos egyeztetésre. Egy lehetséges megoldás az évenkénti munkatársi értékelésre:

  1. visszajelzés a vezetés felé a munkatársakkal folytatott interjúk révén;

  2. a vezetés visszajelzése a munkatársaknak;

  3. az intézmény minőségjavító elképzeléseinek megvitatása;

  4. a munkatársak továbbképzési igényeinek és lehetőségeinek megvitatása;

  5. a kölcsönös megegyezésen alapuló célok, tevékenységek és határidők rögzítése.

 

10. tábla A munkatársi értékelés eszköztára

A munkatársi értékeléshez ötleteket ad a melléklet 1.6. fejezetében található űrlap.