2.2 A szakképző intézmény alapvető minőségirányítási feladatai

A belső minőségirányítás feladatai:

 1. a folyamatok meghatározása: kiemelten fontos követelmény ahhoz, hogy a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét külső ellenőrzés során elfogadják. A belső minőségbiztosítási rendszerben azonosítani kell, és részletesen be kell mutatni az intézmény elsődleges folyamatait és másodlagos (támogató) folyamatait, a hozzájuk tartozó minőségcélokkal, az irányításhoz és ellenőrzéshez tartozó egyéni felelősségek meghatározásával; mintegy átfogó képet nyújtva a szervezet egészéről;
 2. (ön)értékelés: a belső minőségbiztosítási rendszerben ki kell dolgozni és/vagy ki kell választani a munkatársak, tanulók és külső érdekeltek visszajelzéseinek begyűjtésére  és értékelésére szolgáló eszközöket. A minőségbiztosítási rendszer alapja a minden munkaközösségre, minden szervezeti egységre és minden műveletre egyaránt érvényes, egységes és következetes adatgyűjtési és értékelési eljárás;
 3. nyomonkövetés és változáskezelés: a minőségirányítási rendszer életbe lépteti a mindenki által elfogadott minőségirányítási eljárásokat. A minőségirányítás nem más, mint az eljárások folyamatos megfigyelése, rendszeres mérése, értékelése és a jobbító változtatásokra irányuló javaslatok kidolgozása;
 4. dokumentálás: alapvető követelmény ahhoz, hogy a minőségirányítási rendszert a külső ellenőrzés elismerje. A belső minőségbiztosítási rendszerben rögzíteni és tárolni kell a folyamatok követésére alkalmas összes információt; mindent dokumentálni kell, legyen az belső, intézményi szempontból fontos tény, vagy a külső érdekeltek számára lényeges információ.
 1. A teljes körű dokumentációs rendszerben minimálisan az alábbiak biztonságos tárolásáról kell gondoskodni:
 1. az intézmény küldetési nyilatkozata és minőségpolitikája;
 2. az elsődleges folyamatok és a kapcsolódó egyéni felelősségek meghatározása;
 3. mérési és értékelési eszköztár;
 4. az elvégzett mérések és értékelések nyilvántartása;
 5. javaslatok és reklamációk, és az utóbbiakat követő vizsgálatok eredményeinek nyilvántartása;
 6. a szervezeti folyamatok, programok és szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében folytatott megbeszélések jegyzőkönyvei és eredményei;
 1. kommunikáció: átszövi a szakképző intézmény minőségbiztosítási rendszerét. Ide tartozik a belső kommunikáció a munkatársak, a tanárok, a szakoktatók és a tanulók között, illetve a kapcsolattartás és kommunikáció fontos külső érdekeltekkel (például az általános képzést folytató intézményekkel, a munkáltatókkal és a munkaügyi központokkal).

 

3. ábra A belső minőségbiztosítási rendszer alapvető feladatai

Forrás: CEDEFOP.

 


 

Kérjük töltse ki a kvízt!

 

2.2 A szakképző intézmény alapvető minőségirányítási feladatai

Kérdések száma:4
Kísérletek száma:Korlátlan
Elérhetőség:Mindig
Sikeresség határa:75 %
Visszalépés:Engedélyezve