2. fejezet – Minőségirányítás és minőségkultúra

Ebben a fejezetben megismerkedhetünk a minőségirányítás és a minőségkultúra fogalmával, a kézikönyv alapfogalmaival. Látni fogjuk a különbséget és a kapcsolatot a két fogalom között, és képet kaphatunk arról, mit jelent a minőségirányítási rendszert kialakítása, a minőségkultúra megteremtése.

 

Az első fejezetben bemutattuk a szakképzés közös EQAVET-keretrendszerének történetét, de hozzá kell tennünk, hogy az európai országok szakképző intézményei szabad kezet kaptak abban, hogy milyen minőségirányítási rendszert alkalmaznak, hogyan alakítják ki a saját minőségkultúrájukat, és saját maguk döntenek arról, hogy milyen elveket és eszközöket alkalmaznak (lásd az 1.39 mellékletet). És bár a rugalmasság alapelv, a belső minőségirányítás működtetésében az EQAVET meghatároz néhány olyan elvárást, amely minden országra nézve kötelező; ezeket a következő fejezetben mutatjuk be.