Minőségmenedzsment

A minősítéssel azt fejezzük ki, hogy egy bizonyos termék, szolgáltatás vagy folyamat mennyire felel meg az elvárásainknak. A minőség szót (latinul quality) többnyire a "jó" jelzővel együtt használjuk (ez vagy az a a dolog jó minőségű), de a szó önmagában nem jelenti hogy az adott dolog jó, vagy rossz. A minősítés az  értékelő személytől függ, azaz attól, hogy az adott személy milyen szempontok alapján értékel. Előfordul például, hogy két tanuló ugyanazt az órát, tökéletesen másként értékeli. Mivel az oktatás nem egy árucikk vagy termék, amit a boltban megveszünk, az oktatás minőségének fogalmát másként kell értelmeznünk. A tanulás tanulóktól komoly munkát, erőfeszítést igényel, és ez egyfajta kényszer, ami befolyásolja, hogy azt a tanuló hogyan éli meg. A tanulói elégedettség tehát nem feltétlenül a sikeres tanulási folyamat eredménye, vagyis a tanítás minősége nem mérhető kizárólag a tanulói megelégedettséggel. Az oktatás minőségi mutatója lehet például az oktatásszervezés, a tanár szakmai tudásszintje, a didaktikai módszerei, vagy az, hogy a diákok hogyan hasznosítják a tanultakat. A minőséget többféle szempontból vizsgálhatjuk, előfordulhat, hogy ugyanaz a tanítási folyamat jónak vagy rossznak minősül, attól függően, hogy milyen mutatókat (indikátorokat) alkalmazunk.

A minőség mérését az értékelő szempontjai, és az adott minőség méréséhez használt indikátorok határozzák meg. A mérési módszertől függően ugyanaz a tanítási folyamat különbözőképpen értékelhető.

A minőségbiztosítás (Quality Assurance - QA) azt vizsgálja, hogy egy az oktatás a mérés pillanatában megfelel-e a minőségi indikátoroknak. Míg a minőségbiztosítás mérési módszereket, stratégiákat és eszközöket használ arra, hogy az oktatás minőségéről folyamatos képet alkosson, a minőségmenedzsment (Quality Management - QM) az irányítás különböző eszközeivel "jó minőség" elérését támogatja. A tanulók javára szolgál, ha az intézmény, és az intézményben folyó tanítás jó minőségű. Az intézményi minőségmenedzsment a tanítás, tanulás folyamatának javítására törekszik a tanítási gyakorlat folyamatos értékelésével, a tanárok közötti együttműködés és az új, tanulóközpontú tanítási módszerek és eszközök támogatásával.

 

Forrás: http://www.qual4t-project.org/


 

Könyvek

Az online olvasáshoz kattints a erre linkre, a borítóra vagy a címre.


A kézikönyvet azzal a szándékkal adjuk közre, hogy minőségügyi útmutató legyen a szakképzést szolgáltatók számára. A kézikönyv útmutatásai a PDCA-ciklust veszik alapul (plan - tervezés, do – megvalósítás, check – ellenőrzés (értékelés), act – beavatkozás), amely minden minőségmenedzsment rendszer (QMS) alapja.


Az Erasmus+ által finanszírozott OpenQAsS projekt (2014-1-HU01-KA242-002356) rendkívül hálás a Cedefop-nak a kézikönyve online használatáért.
A weboldalon létrehozott interaktív könyv, fogalomtárral kiegészítve négy nyelven mindenki számára elérhető, és belépés (regisztráció) saját jegyzetek készítésével, ellenőrző tesztekkel segíti a tanulást.