PDCA-ciklus

Az EQAVET-keretrendszer egy minőségbiztosítási akciótervet tartalmaz. Magában foglal egy, a tervezést, a megvalósítást, a mérést és értékelést, valamint a felülvizsgálatot magában foglaló, a PDCA-cikluson alapuló minőségfejlesztési stratégiát, amelyet közös minőségi kritériumok és egységes indikátorok, valamint útbaigazító leírások támogatnak.

A PDCA-ciklus alapján az európai minőségbiztosítási referencia-keretrendszer (EQAVET) olyan átfogó minőségbiztosítási keretrendszert javasol, amely a következőket tartalmazza:

  1. célkitűzés és stratégiai tervezés;
  2. a megvalósítás előírásai, a célkitűzések nyomán elvárható eredmények folyamatos megfigyelése és mérése;
  3. a minőséghez és a változások menedzseléséhez vezető tényezők elemzése az elért eredmények alapján;
  4. az új eredmények nyomán olyan új stratégiai tervezés és célkitűzések, amelyek nyomán elindulhat a folyamatos fejlesztés új ciklusa. 

A minőség-ciklusok alapelve könnyen érthető, hiszen ezeket az alapelveket szinte ösztönösen használjuk a mindennapi életben is. Ugyanakkor a minőségügyi keretrendszerben a ciklus rendszeres, folyamatos és szabatos alkalmazása jelenti a valódi különbséget a hétköznapi értelmezéshez képest.

 

logikai keretmódszer (Logical Framework Approach - LFA) célja a projektfejlesztési tevékenységek tervezésének, lebonyolításának és ellenőrzésének átláthatóbbá és könnyebbé tétele.  A logikai keretmódszer középpontjában a projekttervezési mátrix és a logframe mátrix áll. A logframe mátrix táblázat négy hierarchiai szint - általános cél, projekt cél, várható eredmények és tevékenységek - egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja be logikus módon. 

SWOT-elemzés egy olyan eszköz, amellyel beazonosíthatja intézménye legfontosabb jellemzőit: Erősségeit, Gyengeségeit, a jelenlegi, illetve a jövőbeli Lehetőségeit és Veszélyeit. (A SWOT négy angol szó: Strengths-Erősségek, Weaknesses-Gyengeségek, Opportunities-Lehetőségek, Threats-Veszélyek kezdőbetűiből született kifejezés).

A Pareto diagramm egy olyan egyszerű oszlopdiagram, amely a mért adatok gyakoriságát csökkenő sorrendben ábrázolja. Gyakran használják a minőségellenőrzésben a leggyakoribb hibák okainak feltárására.

Egy másik gyakran alkalmazott technika az Ishikawa diagramm, amely ok-okozat diagramm néven is ismert. A módszer abban segít, hogy egy konkrét problémát alaposabban átgondoljunk a lehetséges okok feltérképezésével.