EQAVET célok

Az EQAVET (Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer) segíti az EU-tagállamokat, a társadalmi partnereket és az Európai Bizottságot abban, hogy az EU-tagállamok az EQAVET gyakorlati alkalmazása során sikeresen fejlesszék a szakképzés minőségbiztosítási rendszereit. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszert – a fejlesztések elengedhetetlen feltételeként - abból a célból hozták létre, hogy terjessze a szakképző intézmények minőségbiztosítási kultúráját. - “A részt vevő országoknak 2015 végéig valamennyi szakképzési szolgáltatóra vonatkozó, nemzeti szintű, közös minőségbiztosítási keretet kell létrehozniuk, amely a kapcsolódó munkahelyi tanulásra is kiterjed, és amely kompatibilis az EQAVET-kerettel." (Bruges Communiqué, EU Commission, 2010).

EQAVET Keretrendszer

Az EQAVET Keretrendszer arra hivatott, hogy a hatóságoknak és a szakképző intézményeknek biztosított, a szakképzés terén a minőségirányításhoz szükséges közös eszközök révén előmozdítsa a jobb szakképzés lehetőségét.

Tekintettel a tagállami és a tagállamok közötti, a szakképzés minőségére irányuló megközelítések sokszínűségére és összetettségére, a Keretrendszer közös referenciapontot nyújt az Európa-szerte jellemző számos szakpolitikai áramlat és gyakorlat közötti átláthatóság, konzisztencia és hordozhatóság biztosítására, hogy ilyen módon növelje a kölcsönös bizalmat, valamint a tanulók és a munkavállalók mobilitását.

Az Európai Parlament és a Tanács által 2009-ben elfogadott Keretrendszert a tagállamok az Európai Bizottsággal együttműködésben dolgozták ki. A Keretrendszer a szakképzés terén szorosabb együttműködést szorgalmazó Koppenhágai Nyilatkozatot követő folyamat kulcsfontosságú eleme, illetve elsődleges szerepet játszik az európai oktatási és képzési rendszer megújításával kapcsolatos, jelenleg is folyamatban lévő munkában. A Szakképzési Minőségbiztosítási Nemzeti Referencia Pont valamennyi tagországban lehetővé teszi a szakképzés területén a Keretrendszerrel és a nemzeti minőségbiztosítási kérdésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférést.


Modulok

Az EQAVET Keretrendszerrel összhangban lévő és a szakképző intézmények által Európa-szerte használt minőségbiztosítási megközelítések elemzése során hat, modult azonosítottak. Ez az egymást támogató és kiegészítő hat modul az EQAVET Keretrendszer indikatív jellemzőire és mutatóira épül.

A modulok segítséget nyújtanak azon fő feladatok beazonosításához, amelyek az EQAVET Keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási folyamatok javítása, tökéletesítése érdekében végezhetők el. Valamennyi modult európai szakképző intézmények példái támasztják alá. Ezen esetpéldákkal kapcsolatos részletes információk a következő internet címen találhatók: www.eqavet.eu/index2.html

A modulok olyan tevékenységeket állapítanak meg, amelyek a szakképző intézmények segítségére lehetnek az EQAVET Keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszereik kidolgozásában és támogatásában. A modulok az alábbi információkat tartalmazzák:

  • hivatkozás az EQAVET Minőségbiztosítási Ciklusra
  • „cselekvésre való felhívás”
  • a kulcsfontosságú kérdések és a siker fő tényezőinek meghatározása
  • hivatkozás az európai szakképző intézmények közelmúltban szerzett tapasztalatainak elemzése során levont következtetésekre, amelyek segítséget nyújtanak a további feladatok megtervezésében